Home

Svartkondor

Coragyps atratus
Black vulture
Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011
Informasjon Informasjon
Familie Charadriiformes - scolopacidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse
 
   
Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011