Home

Terne (finner ikke norsk navn)

Sterna maxima
Royal tern
Foto Kristin Vigander Curu Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander Curu Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander Curu Costa Rica desember 2011
Informasjon Identifikasjonen er usikker. Har lett på nettet.
Familie Charadriiformes - sternidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse